Mums reikia jūsų palaikymo, kad ši iniciatyva būtų sėkmingai įgyvendinta.
Nesvarbu, kur gyvenate ir kas esate, kviečiame jus dalyvauti mūsų projekte

„Padovanok plytą – pasodink medį“.

Mieli bičiuliai,

Kauno jėzuitų gimnazijos vardu, dėkoju Jums už jūsų pasišventimą mūsų bendruomenei. Tai, ką mes iki šiol sukūrėme, tiesiog nebūtų pavykę be jūsų kilniaširdiškumo ir dosnumo. Esame nepaprastai dėkingi už visą finansinę paramą, kuri leidžia mums tinkamai vykdyti Jėzuitų švietimo misiją. Be jūsų tai nebūtų įmanoma!

Aldonas Gudaitis
Direktorius

Padovanok plytą – pasodink medį

Prašome jūsų aukoti, o mes, Kauno jėzuitų gimnazijos bendruomenė, atsakydami į popiežiaus Pranciškaus raginimą apsaugoti „Motiną Žemę“ nuo jai daromos žalos, įsipareigojame už kiekvieną surinktą 25 eurų auką pasodinti po medį.

Prašome jūsų prisidėti, tiek, kiek galite sau leisti, nes net ir mažiausia parama yra puikus būdas mums padėti.

         

“Meilė labiau parodoma darbais, o ne žodžiais”

Šv. Ignacas iš Lojolos

Padėkite mums pastatyti Daugiafunkcį centrą, o mes už jus pasodinsime mišką! Ačiū už jūsų indėlį! Telaimina Jus Dievas!